Peru Forecast, February 2005, Section 1, (color bars)

  JPL Model: DATA
  Data vs. Model Data - Model Model
T
S
N
Ph.
Sil.
Chl.
Oxy.

Peru Forecast, February 2005, Section 2 (color bars)

  JPL Model: Blended Winds w/t Restoring DATA
  Data vs. Model Data - Model Model
T
S
N
Ph.
Sil.
Chl.
Oxy.